TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00607
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU SILANEX
SILANEX
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ. 19 Vật liệu xây dựng phi kim loại.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Tô Anh Dũng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 21 ngõ Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM