TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00639
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MAP GEPA
MAP GEPA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU MAP PACIFIC PTE LTD
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 20 Malacca Street, # 02-00 Malacca Centre, Singapore (048979)
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM