TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00641
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MAP OFA
MAP OFA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU MAP PACIFIC PTE LTD
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 20 Malacca Street, # 02-00 Malacca Centre, Singapore (048979)
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 20 Malacca Street, # 02-00 Malacca Centre, Singapore (048979)
SỐ VĂN BẰNG 4-0378880-000
NGÀY CẤP BẰNG 08/02/2021
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/03/2021
NGÀY HẾT HẠN 07/01/2029
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (12/01/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (30/12/2020) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (08/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 10/06/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM