TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00654
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU K KING BAY,hình
K KING BAY,hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; đầu tư vốn vào xây dựng cơ sở hạ tầng; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); thu tiền thuê nhà, bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên. 37 Xây dựng cơ sở hạ tầng, khu đô thị.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.09.01 26.11.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Star Beach
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Căn S04 Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM