TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00656
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU GOE GRACE ON EARTH G.O.E COFFEE ROASTERY, hình
GOE GRACE ON EARTH G.O.E COFFEE ROASTERY, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê, trà, chè, ca cao thuộc nhóm này.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.15 05.07.01 05.07.27 25.01.25 25.03.03 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đào Duy Khang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 57/15 đường TX21, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM