TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00658
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU TRGO
TRGO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Hỗn hợp đồ uống là chất bổ sung ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng và bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng và bổ sung dinh dưỡng dùng trong các hoạt động thể thao cần sức bền; chất bổ sung ăn kiêng và bổ sung dinh dưỡng dùng cho vận động viên; chất bổ sung dinh dưỡng và bổ sung ăn kiêng dạng thanh và được đóng gói dạng thanh.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU NSE Products, Inc.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 75 West Center Street, Provo, Utah 84601, USA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM