TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00661
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU KHU KHU KHU 13, hình
KHU KHU KHU 13, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).
PHÂN LOẠI HÌNH 25.01.05 25.01.10 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần dịch vụ giảit trí UNIVERSAL
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 175/18 - 175/20 - 175/22 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM