TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00662
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU SEATRANS TRANSPORT& LOGISTICS, hình
SEATRANS TRANSPORT& LOGISTICS, hình
LOẠI NHÃN HIỆU
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Dịch vụ khai thuê hải quan. 39 Dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ môi giới hàng hải, dịch vụ vận tải hàng hóa đa phương thức; dịch vụ đại lý giao nhận hàng hóa trong nước và quốc tế; dịch vụ kiểm đếm hàng hóa; dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ bốc xếp hàng hóa; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.05.01 04.03.03 18.03.02 18.05.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần vận tải và giao nhận Đông Nam á
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 12 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM