TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00665
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU ICAREPET, hình
ICAREPET, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
44 Dịch vụ thú y; phòng khám chữa bệnh chăm sóc thú y; tư vấn nuôi và gây giống động vật; dịch vụ thẩm mỹ viện: tắm, sấy và làm đẹp thú cưng.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.01.08 03.01.16 26.01.01 26.07.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phạm Bá Hằng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 110/60 Bà Hom, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM