TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00666
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU urbanfit personal training studio, hình
urbanfit personal training studio, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ (huấn luyện thề hình và sức khoẻ); dịch vụ huấn luyện viên cá nhân; dịch vụ phòng tập gym; câu lạc bộ yoga.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 16.03.03 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thể thao & sức khỏe LOREN
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN D3 - D7 đường Thất Sơn, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM