TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00667
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU YOUNG Be Young Be U, hình
YOUNG Be Young Be U, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Giày dép.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.06 26.13.01 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Hoàng Duy Phương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 217 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM