TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00668
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Clou THE NAIL CONCEPT
Clou THE NAIL CONCEPT
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
44 Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phạm Ngọc Tố Quyên
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 51 Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM