TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00673
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU APICLAR
APICLAR
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm; thực phẩm chức năng.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần dược APIMED
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 263/9 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVENCO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM