TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00674
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU TẹT Bia, hình
TẹT Bia, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
32 Bia các Ioại.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Ngọc Hùng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 348/101/7 Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM