TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00675
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Mộc Trà FARM
Mộc Trà FARM
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
39 Tổ chức du lịch sinh thái.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Võ Thị Thanh Phượng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 073/4 Trường An, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM