TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00678
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU TLC
TLC
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
11 Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng. 35 Mua bán hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; mua bán phụ kiện cho hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng như: vỏ đèn, chụp đèn, chao đèn, bầu thủy tinh của đèn, mang sông đèn.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH phát triển thương mại và xây dựng Thiên Lộc
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 16, ngõ 66, phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM