TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00705
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU BADIEE SAFFRON, hình
BADIEE SAFFRON, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Nhụy hoa nghệ tây (thực phẩm dùng để ăn hoặc pha nước uống).
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.19 05.05.20 05.13.25 25.01.09 25.01.10
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH MBB BEAUTY
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 114A Tôn Thất Tùng, phuờng Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(19/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM