TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00706
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU M&K Law Firm www.luatmk.com, hình
M&K Law Firm www.luatmk.com, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
45 Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng; dịch vụ tư vấn luật; dịch vụ pháp lý khác.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.02 26.04.18 26.04.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thị Minh Khoa
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1701 chung cư Himlam Phú Đông, số 1 Trần Thị Vững, phường An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM