TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00715
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU LUXOR, hình
LUXOR, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
18 Cặp da; túi [bao, túi nhỏ] bằng da thuộc để bao gói; bộ đồ du lịch [đồ da]; vali; ví tiền; ba lô.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.06.11 24.01.01 26.03.04 26.11.08 26.11.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phạm Ngọc Đạt
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 14, tổ 48 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TRAN & TRAN CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM