TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00744
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Xuân Tùng
Xuân Tùng
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán: thủy hải sản tươi sống, đông lạnh, thủy hải sản đã qua chế biến, cá khô, mực khô.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh thủy hải sản Xuân Tùng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 103A Đồng Khởi, khóm 7, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN MASTERBRAND
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM