TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00746
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU VQ Thẩm mỹ Quốc tế VQ Wake Up Your Beauty, hình
VQ Thẩm mỹ Quốc tế VQ Wake Up Your Beauty, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
44 Dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 26.01.02 26.11.03 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thẩm mỹ Quốc tế VQ
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 82, đường Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM