TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00766
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU SUPPLYCHAIN Portal, hình
SUPPLYCHAIN Portal, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
39 Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận tải; dịch vụ giao hàng; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ giao hàng qua bưu điện. 42 Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; cho thuê phần mềm máy tính.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Nam Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 3, tòa nhà QTSC Building 1, lô 34, đường số 14, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Trường Luật
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM