TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00769
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Goldenadgroup
Goldenadgroup
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Quảng cáo ngoài trời; quảng cáo truyền thông; tổ chức sự kiện nhằm quảng cáo, thương mại.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Golden Group Holdings
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lầu 5, tòa nhà Fideco, 28 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Trường Luật
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM