TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00781
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MT Vít Bắn Tôn Chống Dột
MT Vít Bắn Tôn Chống Dột
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
06 Vít bằng kim loại.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Dương Văn Đông
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Chợ Đò, Cường Tráng, An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(19/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM