TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00782
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Minh Tâm Vít Bắn Tôn Chống Dột, hình
Minh Tâm Vít Bắn Tôn Chống Dột, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
06 Vít bằng kim loại.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.01.04 03.01.16 26.01.01 26.07.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Dương Văn Đông
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Chợ Đò, Cường Tráng, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(19/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM