TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00783
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU DSK
DSK
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
06 Quặng sắt; mạt sắt; tấm sắt; dây sắt; sắt dạng thô hoặc bán thành phẩm. 35 Mua bán quặng sắt, mạt sắt, tấm sắt, dây sắt, sắt dạng thô hoặc bán thành phẩm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 35 đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ALIATLEGAL CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM