TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00784
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU XK Y Đức hình
XK Y Đức hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
44 Chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc y tế; dịch vụ trị liệu; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.05.01 26.15.09 26.15.11 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH trung tâm điều trị phục hồi xương khớp Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 36 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN MK LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM