TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00791
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU NEBUSAL Cách Mạng Không Từ Muối Biển Kháng Sinh Natri Clorid, hình
NEBUSAL Cách Mạng Không Từ Muối Biển Kháng Sinh Natri Clorid, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Thuốc cho người; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; nguyên liệu làm thuốc.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 25.01.06 26.01.01 26.01.18 26.11.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thương Tín, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIFALAW
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM