TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00792
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU XinTea [xin chá: tim trà; kuàilè: vui vẻ], hình
XinTea [xin chá: tim trà; kuàilè: vui vẻ], hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rựợu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03 11.03.04 26.04.02 26.04.07 26.04.18 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thanh Hậu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN MK LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 23/05/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM