TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00793
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Trust me khi bạn tin bạn sẽ thấy, hình
Trust me khi bạn tin bạn sẽ thấy, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ mua bán hàng hóa: quần áo, bộ quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội dầu, khăn quàng cổ, váy. 41 Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ đào tạo được cung cấp thông qua thiết bị mô phỏng; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí].
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.01 26.01.01 26.01.18 26.04.10
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ Hòa An Phát
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Xâm Dương, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN MK LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM