TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00795
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU LIPPANY
LIPPANY
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
21 Dụng cụ cho mục đích gia dụng; dụng cụ nhà bếp; đũa; lược; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; bàn chải.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh Hoàng Tự Đức Đại
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN LK 609 DV15 khu đất dịch vụ Đìa Lão, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN MK LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM