TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00800
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU OLA TAIWAN TEA, hình
OLA TAIWAN TEA, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ quán cà phê.
PHÂN LOẠI HÌNH 11.03.03 26.01.01 26.03.01 26.07.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH quốc tế Ola
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 23-25-27, đường 15B, phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM