TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00801
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MOMORI, hình
MOMORI, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
10 Đai nịt bụng; băng để băng bó [băng chun].
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.02 26.01.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Ông Thuận Sầm
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 154/1F Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM