TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00804
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Trà Lài Trà Lài Cao Cấp, hình
Trà Lài Trà Lài Cao Cấp, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán trà; mua bán đồ uống trên cơ sở trà; mua bán trái cây được bảo quản; mua bán thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; mua bán trái cây, đóng hộp; mua bán nho khô.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.11 04.03.20 26.04.06 26.04.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH sản xuất dịch vụ Song Hoàng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng lửng tại tầng 1, tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, phường 07, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM