TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00806
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU WEI WONDER ELECTRIC, hình
WEI WONDER ELECTRIC, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán thiết bị điện.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.04 26.04.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH sản xuất thương mại Wonder Electric
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 12, tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM