TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00807
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU EME NICO AO DAM Gần Mẹ Bên Con, hình
EME NICO AO DAM Gần Mẹ Bên Con, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Trang phục; quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 35 Mua bán trang phục; mua bán quần áo; mua bán đồ đi ở chân; mua bán đồ đội đầu.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Tạ Văn Sơn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 18B, khu phố 1, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM