TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00809
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Tên giống: Nhị Ưu 838 Giống Lúa Lai Ba Dòng Công Ty TNHH Cường Tân Hạt Giống Lúa Lai F1 [shengchan danwei: qiáng xin youxiàn zérèn gongsi: đơn vị sản xuất kinh doanh: công ty tnhh cường tân; zájiao liángzhong: giống lúa lai ba dòng], hình
Tên giống: Nhị Ưu 838 Giống Lúa Lai Ba Dòng Công Ty TNHH Cường Tân Hạt Giống Lúa Lai F1 [shengchan danwei: qiáng xin youxiàn zérèn gongsi: đơn vị sản xuất kinh doanh: công ty tnhh cường tân; zájiao liángzhong: giống lúa lai ba dòng], hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Động vật sống, rau quả và quả tươi, hạt giống lúa.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.07.03 05.07.05 06.19.09 26.01.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Cường Tân
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Cụm công nghiệp, xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM