TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00810
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Tên Giống: Nhị Ưu 838 Giống Lúa Lai Ba Dòng Công ty TNHH Cường Tân Hạt Giống Lúa Lai F1 [pinzhong míngcheng: tên giống: nhị ưu 838; shuidào zájiao zhong: giống lúa lai ba dòng; jìng hánliàng: 1 qiankè: khối lượng tịnh 1kg], hình
Tên Giống: Nhị Ưu 838 Giống Lúa Lai Ba Dòng Công ty TNHH Cường Tân Hạt Giống Lúa Lai F1 [pinzhong míngcheng: tên giống: nhị ưu 838; shuidào zájiao zhong: giống lúa lai ba dòng; jìng hánliàng: 1 qiankè: khối lượng tịnh 1kg], hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Động vật sống, rau quả và quả tươi, hạt giống lúa.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.07.03 25.01.06 26.01.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Cường Tân
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Cụm công nghiệp, xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM