TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00811
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU PHOENIX
PHOENIX
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU YIN LUN
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN No.140 Zhushan, chuanshan Town, Liujiang District, Guang xi Province, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN A&Z IP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM