TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00819
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU NetViet Business Networking - Values Sharing, hình
NetViet Business Networking - Values Sharing, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Giáo dục; đào tạo; giảì trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.16 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH dịch vụ thương mại tư vấn Netviet
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 34/21 Trần Minh Quyền, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM