TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00821
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Happer FOUNDATION, hình
Happer FOUNDATION, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Quyên góp quỹ từ thiện, tổ chức quyên góp từ thiện.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.07.20 26.04.02 26.11.03 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Happer Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 14/1 đường số 9, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM