TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00826
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU M L, hình
M L, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
33 Rượu dừa.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.07.21 26.01.01 26.01.04 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh Mai Tấn Tuấn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN QL 57, ấp Cái Tắc, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIETNAM IP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM