TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00827
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU CHOPPER
CHOPPER
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
12: Xe máy, động cơ xe máy, vành xe máy, ống xả khói xe máy, hộp chắn xích xe máy, má phanh xe máy.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Võ Minh Trang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 63 Tản Đà, phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Số 63 Tản Đà, phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
SỐ VĂN BẰNG 4-0389570-000
NGÀY HẾT HẠN 08/01/2029
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (11/05/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (16/06/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 28/07/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM