TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00828
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU SAGOMOTOR
SAGOMOTOR
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
12 Xe máy, động cơ xe máy, vành xe máy, ống xả khói xe máy, hộp chắn xích xe máy, má phanh xe máy.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Võ Minh Trang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 63 Tản Đà, phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM