TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00829
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU OMNI
OMNI
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Thiết bị kỹ thuật số tích hợp trợ lý ảo.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần công nghệ OLLI
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 173A Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM