TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00831
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU VAMA Co., LTD, hình
VAMA Co., LTD, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Cơm dừa sấy khô. 30 Cà phê; hạt tiêu. 31 Nhân hạt điều chưa chế biến.
PHÂN LOẠI HÌNH 04.05.02 04.05.03 05.03.13 25.05.25 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên Va Ma
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 3 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM