TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00838
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU NGUYÊN PHÁT Hướng đến nông nghiệp hữu cơ, hình
NGUYÊN PHÁT Hướng đến nông nghiệp hữu cơ, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Phân bón.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.14 02.09.15 05.01.05 05.01.16
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH phân bón Nguyên Phát
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 18 đường số 11 KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM