TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00839
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU CAPRICE CAFE & HOME C, hình
CAPRICE CAFE & HOME C, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống; dịch vụ lưu trú tạm thời; dịch vụ quán cà phê. 44 Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "C", "CAFE & HOME".
PHÂN LOẠI HÌNH 25.01.25 26.01.01 26.01.18 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đặng Mai Trang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô 39 B2.3 Lê Ninh, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/04/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 10/08/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM