TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00840
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Nhà Hát Múa Rối Thăng Long
Nhà Hát Múa Rối Thăng Long
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Tổ chức, tư vấn, thiết kế các chương trình biểu diễn nghệ thuật múa rối nước.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nhà hát Múa rối Thăng Long
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 57B Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM