TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00843
NGÀY NỘP ĐƠN 08/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MIZICO
MIZICO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; phân lân.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần đầu tư Tomio
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN C4, Bửu Long, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (28/12/2020) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (20/04/2021) 285: QĐTC vì không nộp phí/ lệ phí cấp VBBH
NGÀY CẬP NHẬT 23/06/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM